Zakończyła się dwudniowa konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”.

W Kielcach w dniach 14 i 15 marca 2018 r. odbyła się dwudniowa konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Miast Polskich, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Miasto Kielce, które uczestniczyło w projekcie. W spotkaniu zwięły udział osoby zarządzające oświatą oraz dyrektorzy szkół z 23 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski.

Celem projektu była poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Projekt miał charakter wybitnie partnerski. Rolą Związku Miast Polskich było wsparcie działań za pomocą narzędzia stosowanego z powodzeniem od ponad 10 lat - Grup Wymiany Doświadczeń. Przez niemal dwa lata trwania projektu 101 przedstawicieli samorządów pracowało w trzech takich grupach. Gromadziły one przedstawicieli miast, gmin wiejskich oraz powiatów. Podczas konferencji zostały zaprezentowane dorobek i efekty działań grup wymiany doświadczeń wypracowane podczas ośmiu spotkań. Działaniami projektowymi zostało objętych 261 szkół w całym kraju.

Podczas projektu zidentyfikowano ponadto 25 najlepszych praktyk zarządczych w dziedzinie oświaty. Wszystkie one zostały zaprezentowane i przeanalizowane podczas kieleckiej konferencji.

Projekt realizowany był przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Już dziś wiadomo, że działania projektowe ukierunkowane na wsparcie JST w zarządzaniu oświatą będą kontynuowane. Ośrodek Rozwoju Edukacji złożył do MEN wniosek na drugi etap projektu, który prawdopodobnie będzie realizowany od kwietnia tego roku przez kolejne dwa lata. Jednym z jego głównych celów ma być opracowanie założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych oraz przygotowanie samorządowych liderów oświaty.

Również ten drugi etap projektu będzie realizowany z udziałem i wsparciem Związku Miast Polskich i jego miast członkowskich.

Wszystkie prezentacje dostępne są w zakładce "pliki do pobrania".

Więcej na ten temat napiszemy w najbliższym wydaniu miesięcznika "Samorząd Miejski". (epe)