Dobiega końca trwający 9 miesięcy projekt „Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy.” 14 i 15 grudnia polscy i ukraińscy uczestnicy projektu spotkali się w Płocku

W partnerstwie o zarządzaniu w modelu partnerstwa i współpracy

Dobiega końca trwający dziewięć miesięcy projekt „Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy.” 14 i 15 grudnia polscy i ukraińscy uczestnicy projektu spotkali się w Płocku, by podsumować rezultaty projektu.
Dwudniowy warsztat zgromadził przedstawicieli trzech par samorządów, które współpracowały ze sobą w ramach projektu: Płock i Żytomierz, Miasto i Gminę Grodzisk Mazowiecki i Emilczyńską Połączoną Gminę oraz Miasto i Gminę Gąbin i Stanisziwską Połączoną Gminę.

Podczas pierwszego dnia warsztatu ukraińskie samorządy zaprezentowały podsumowanie doświadczeń zdobytych podczas trwania projektu, w tym szczególnie w ramach wizyty studyjnej oraz wizyt job-shadowing u polskich partnerów. W swoich wypowiedziach podkreślali, że doświadczenia, z którymi mieli możliwość zapoznać się w Polsce, były dla nich bardzo inspirujące. Niektóre z podpatrzonych rozwiązań już znalazły swoje zastosowanie w pracy ukraińskich samorządów.
W drugim dniu, w grupach roboczych złożonych z przedstawicieli par samorządów, ukraińscy urzędnicy, przy wsparciu polskich kolegów, pracowali nad przygotowaniem zrębu projektów, opartych o model partnerstwa i współpracy i zdobyte doświadczenie.
Podsumowanie projektu znajdzie swoje odzwierciedlenie w opracowanej na podstawie rezultatów warsztatu w Płocku broszurze. Znajdą się w nich teksty autorstwa polskich miast, które dzielą się doświadczeniem zarządzania w oparciu o model partnerstwa i współpracy, zebrane oświadczenia miast ukraińskich – a więc adaptacja polskich przykładów do ukraińskich uwarunkowań, a także modelowo opracowane projekty – przygotowane przez każdy z ukraińskich samorządów uczestniczących w projekcie. Broszura, w formie elektronicznej zostanie wydana w języku ukraińskim i będzie rozpowszechniana wśród samorządów, członków Związku Miast Ukrainy.

Miłym akcentem podczas trwania warsztatu w Płocku był wspólny udział polskich i ukraińskich gości w koncercie „Hej kolęda, kolęda…”, w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej oraz chórów Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku. To wydarzenie było kolejnym dowodem na to, że partnerstwo i współpraca przynoszą zachwycające efekty.