Rada Dialogu Społecznego pozytywnie ocenia zapowiedź ograniczenia wyłączeń stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w „Koncepcji nowego PZP”. ZMP będzie bronić in-house.

Na spotkaniu Rady Dialogu Społecznego i w podjętej uchwale stwierdzono, że należy się przyjrzeć wyłączeniom ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych, w tym szczególnie zamówieniom in-house, i trzeba je ograniczyć.

ZMP rozpoczął już batalię w tej sprawie – najpierw na Radzie Dialogu Społecznego, potem na spotkaniu z Ministrem Środowiska. Widać bowiem wyraźnie, że w kołach
rządowych, wśród pracodawców i związkowców jest niechęć do zamówień in-house. Mimo że mechanizm ten jest oczywisty z punktu widzenia Unii Europejskiej, a w Polsce warunki dotyczące in-house są i tak bardziej ostre niż w innych krajach europejskich. Warto podkreślić, że kontrole RIO czy NIK zawierają wiele pozytywnych opinii na temat zamówień in-house.