„Nowoczesne Regiony przyjazne mieszkańcom” to temat przewodni tegorocznego, odbywającego się 26-27 września br. we Wrocławiu, Kongresu Regionów.

Podczas dwóch dni sesji plenarnych i dyskusji panelowych – w obecności znamienitych gości, decydentów oraz uznanych ekspertów, omawiane będą dobre praktyki oraz tematy z obszarów: samorząd i biznes, jakość życia mieszkańców, promocja regionów. Nie zabraknie również gości z zagranicy.
Podstawowym zadaniem każdej władzy jest służba społeczeństwu. W czasach gwałtownych i przełomowych zmian echnologicznych, które zawsze pociągają za sobą przemiany społeczne, władza musi diagnozować sytuację i kierunek zmian oraz planować odpowiedź na pojawiające się wyzwania.

Jak co roku zostaną wręczone również prestiżowe nagrody w rankingu Prezydentów Miast N15 (Newsweek) oraz w rankingu "Miasta atrakcyjne dla biznesu” (Forbes).