W dniach 17 czerwca – 1 lipca wszyscy mieszkańcy miasta będą mogli składać projekty zadań, które zostaną zrealizowane z miejskiego budżetu. Do rozdysponowania jest pół miliona złotych!

400 tys. na zadania inwestycyjne i 100 tys. na zadania społeczne (do 50 tys. na jedno zadanie). Miasto zachęca do realizacji własnych projektów. Na facebookowej grupie „Nasza Ustka”, gdzie wypowiada się wielu mieszkańców miasta, pojawiły się propozycje miejskich hamaków, zielonych przystanków autobusowych czy przygotowania miejsca do kąpieli w morzu dla osób na wózkach – Budżet Obywatelski to świetna okazja, aby te pomysły zrealizować!
Propozycje mogą dotyczyć inwestycji, mających charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy modernizacji takich elementów infrastruktury, jak: przestrzenie publiczne, tj. np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, skwery, parki, boiska itp., ale także elementy ulic, tj. np. chodniki, drogi rowerowe, jezdnie i parkingi, likwidacja barier architektonicznych, tworzenie elementów małej architektury, meble miejskie, zieleń miejska, oświetlenie itp.

W poprzednich edycjach Budżetu były to np. Young Spot, plac zabaw, Ogród Botaniczny, korty tenisowe, budowa chodnika, toaleta dla psów, miasteczko ruchu drogowego i inne.
Składać można także propozycje zadań społecznych, przez które rozumie się wszelkie tzw. „działania miękkie”, czyli
polegające na organizacji m. in. imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, spotkań, zawodów sportowych,
W tej kategorii mieszkańcy składali projekty tj.: Koszykówka dla każdego, Święto ul. Marynarki Polskiej, EKO Spływ rzeką Słupią i warsztaty „Nie pękaj!Ratuj!”.

Miasto pomaga mieszkańcom w przygotowaniu wniosków i organizuje bezpłatne warsztaty dorosłych  oraz młodzieży.
Zaprasza także do kontaktu z pracownikami Urzędu.

Głosowanie odbędzie się w dniach 1 – 15 października 2019 r. i mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy Ustki, niezależnie od wieku.