Samorządy zrzeszone w ZMP zachęcały mieszkańców do większego zaangażowania się w sprawy lokalne i wpływania na to, jak miasta wyglądają i jak się w nich żyje.

Kampania „Urządzam swoje miasto”, realizowana przed wyborami samorządowymi miała zwiększyć zainteresowanie udziałem w głosowaniu. Inicjatywa Związku Miast Polskich miała uświadomić mieszkańcom, że wspólnie ze swoimi przedstawicielami w samorządzie mogą kształtować swoje najbliższe otoczenie.


Oficjalna strona kampanii to www.miasta.pl/kampania


„Za pośrednictwem kampanii dostarczamy Polakom wiedzy ma temat narzędzi i możliwości, które pozwalają mieszkańcom miast aktywniej uczestniczyć w życiu lokalnym i włączać się do zarządzania, a także budują dobre relacje z samorządami” – komentuje Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich.

Urządzam swoje miasto – idę na wybory, Urządzam swoje miasto – głosuję w budżecie obywatelskim, Urządzam swoje miasto – działam w NGO, Urządzam swoje miasto – zgłaszam wnioski do planu zagospodarowania mojej dzielnicy, to tylko niektóre z haseł, pojawiające się w kampanii. Na stronie www.miasta.pl/kampania zostały przedstawione konkretne narzędzia oraz ścieżki, z których mieszkańcy mogą i powinni korzystać.

„W kampanii podkreślamy, że mieszkańcy mają wybór - mogą wybrać swoich przedstawicieli i im pozostawić podejmowanie decyzji w naszym imieniu, ale mogą też - i powinni - sami angażować się w urządzanie miasta” – dodaje Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

W kampanię Związku Miast Polskich wpisują się działania m.st. Warszawy. Stolica rozpoczęła realizację cyklu debat, szkoleń i warsztatów o samorządzie terytorialnym i samorządności. Podczas spotkań uczestnicy wzbogacają swoją wiedzę dotyczącą struktury i działań miasta, poznają narzędzia wspierające aktywność społeczną, m.in. budżet obywatelski, inicjatywę lokalną czy konsultacje społeczne. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję wypróbować swoje kompetencje zarówno związane z wiedzą samorządową, umiejętnością prowadzenia skutecznej argumentacji, jaki i aktywnego słuchania z poszanowaniem osób prezentujących odmienne poglądy. Adresatami działań, prowadzonych przez Fundację Nowy Głos i Fundację Kultury Dialogu na zlecenie m.st. Warszawy jest przede wszystkim warszawska młodzież oraz seniorzy. Więcej informacji o projekcie na Facebooku Fundacji Nowy Głos oraz na stronie Fundacji Kultura Dialogu.

Samorząd warszawski przygotował publikację edukacyjną dla młodych warszawiaków, którzy po raz pierwszy pójdą na wybory. Publikacja „Moje pierwsze wybory”, jest dostępna na stronie mojepierwszewybory.pl oraz rozdawana podczas szkoleń i warsztatów.

Kampania ZMP będzie realizowana w radiu RMF FM od 8 do 14 października, na portalu Wirtualna Polska, w dzienniku „Rzeczpospolita” i magazynie „Rzeczpospolita Życie Regionów” oraz w mediach społecznościowych. Będą jej towarzyszyły działania na lokalnych nośnikach reklamowych miast członkowskich ZMP.