28 marca odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. odbiurokratyzowania w samorządach. Ma on wypracować rozwiązania, które pozwolą na zmniejszenie obciążeń biurokratycznych i przyniosą oszczędności.

- Musimy odbiurokratyzować i uelastycznić sprawozdawczość w JST - zapowiedziała minister finansów Teresa Czerwińska podczas spotkania z samorządowcami.

28 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. odbiurokratyzowania w samorządach, powołanego przy Ministerstwie Finansów, z udziałem minister finansów prof. Teresy Czerwińskiej. Zespół ma wypracować rozwiązania, które mają zmniejszyć obciążenia biurokratyczne w samorządach i przynieść realne oszczędności.

Minister Teresa Czerwińska zaprosiła do udziału w pracach zespołu przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych, które wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. - Zdajemy sobie sprawę, że obowiązki informacyjne i sprawozdawcze są potrzebne. Musimy mieć jednak na uwadze, że sprawozdawczość nie jest
celem samym w sobie. Ma ona czemuś służyć. Dlatego musimy zrobić rzetelny przegląd i tam, gdzie jest to możliwe - wprowadzić uproszczenia. Tak żeby bez uszczerbku dla rzetelności, celowości i rozliczeń
- zapowiedziała minister Czerwińska.

Zespół przyjrzy się obowiązkom sprawozdawczym w samorządach. Na bieżąco będzie również wskazywać obszary, które można ulepszyć, tak aby samorządy mogły sprawniej zarządzać swoimi budżetami. W skład zespołu wchodzą oprócz przedstawicieli resortu reprezentanci ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego: Związku Miast Polskich (Krzysztof Pakoński, audytor generalny w UM w Krakowie), Unii Metropolii Polskich (Krzysztof Mączkowski, skarbnik Łodzi), Związku Powiatów Polskich (Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński), Związku Województw RP (dr Elżbieta Berezowska, skarbnik Woj. Dolnośląskiego) Związku Gmin Wiejskich RP (Marta Wojtachnio, skarbnik gminy Izabelin) oraz przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (Agnieszka Dylewska, naczelnik Wydziału Księgowości UM w Gliwicach).

Źródło Serwis Samorządowy PAP i MF