Blisko 170 uczestników z Ukrainy, Polski i Norwegii wzięło udział w konferencji podsumowującej projekt „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie”, w Kijowie.

Blisko 170 uczestników z Ukrainy, Polski i Norwegii wzięło udział w konferencji, podsumowującej projekt „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie”, która odbywała się 25 i 26 stycznia w Kijowie. Jej celem było podsumowanie i upowszechnianie dotychczasowych rezultatów projektu.

Podczas dwudniowego spotkania samorządowcy i eksperci z trzech krajów rozmawiali o prawnym i praktycznym wymiarze projektów z zakresu energoefektywności (EE) w modelu PPP i formule ESCO, prezentując doświadczenia ukraińskie, polskie i norweskie.

Słowa powitania do uczestników konferencji skierowali m.in. Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło i Zastępca Ambasadora Królestwa Norwegii Fredrik Arthur. Obaj dyplomaci podkreślali znaczenie współpracy naszych krajów dla wymiany doświadczeń, rozwoju energoefektywności i w efekcie poprawy jakości życia mieszkańców. Dyrektorzy Ukraińskiego i Polskiego Związku Miast – Oleksandr Slobozhan i Andrzej Porawski wskazali na wartość kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami z Polski i Ukrainy. Reprezentujący Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych Christian Larsen mówił o wsparciu eksperckim, prezentacji doświadczeń, które do projektu wnieśli norwescy specjaliści i przedstawiciele władz lokalnych.

Dyrektor Departamentu programów pomocowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Inwestycji RP, Przemysław Derwich, mówił o rozwoju współpracy w zakresie EE, która z dwustronnej polsko-norweskiej, rozwinęła się w trójstronną, włączając Ukrainę.
Sergey Solomaha, Wiceprezes Stowarzyszenia Miast Energoefektywnych Ukrainy i mer Myrghorodu, podziękował Polsce i Norwegii za możliwość kontynuowania współpracy, przekazywania doświadczeń ukraińskim miastom.

W ciągu dwóch dni zebrani na konferencji samorządowcy wzięli udział w czterech blokach tematycznych. Celem pierwszej części spotkania Efektywność energetyczna w polityce państwa było przedstawienie polityki państwa oraz systemowych rozwiązań prawnych z zakresu efektywności energetycznej na szczeblu centralnym, stanowiących ramy dla działalności samorządów i organizacji pozarządowych. Drugi blok tematyczny Efektywność energetyczna w działaniach samorządu – wymiar praktyczny, doświadczenia miał na celu przedstawienie praktycznych możliwości oraz rozwiązań prawnych i finansowych, z których mogą korzystać samorządy planując i realizując działania z zakresu efektywności energetycznej, wsparcia doradczego podmiotów rynkowych i władz publicznych dla samorządów podejmujących te projekty.

Trzeci temat był okazją do prezentacji bezpośrednich efektów projektu - studium wykonalności i modelowej dokumentacji przygotowanej w dla m. Biała Cerkiew, dla realizacji inwestycji energoefektywnych w modelu PPP, w formule ESCO.
Na zakończenie, podczas ostatniego panelu uczestnicy poznali dobre praktyki z zakresu poprawy efektywności energetycznej, w tym w modelu PPP i w formule ESCO na Ukrainie, w Polsce i w Norwegii.

Przedstawiciele ukraińskich miast uczestniczących w konferencji przyjęli na zakończenie spotkania rezolucję https://www.auc.org.ua/novyna/rezolyuciya-konferen...

Relacja wraz z prezentacjami na stronie Związku Miast Ukrainy https://www.auc.org.ua/novyna/dosvid-polshchi-norv....

Informacja na stronie Stowarzyszenia Miast Energoefektywnych Ukrainy http://enefcities.org.ua/novyny/u-kyyevi-vidbulasy...


Polscy uczestnicy projektu: Chorzów, Kielce, Kobyłka, Kraśnik, Ostrowiec Świętokrzyski, Płock.