Związek Miast Polskich prosi miasta o podanie informacji, z jakich konkretnie inwestycji będą musiały zrezygnować wiedząc, ile pieniędzy będzie mniej w dochodach własnych z powodu zmian w podatku PIT.

Według oceny skutków regulacji podanej w rządowych projektach ustaw, ubytek w dochodach JST w roku 2019, pochodzących z udziału w PIT, wyniesie 14,45 % w stosunku do dochodów z tego tytułu w 2018 roku. W miastach członkowskich Związku są to 4 miliardy złotych rocznie!


Sposób wyliczenia ubytku we wpływach JST z udziałów w PIT:
Oparto się na informacjach podanych w ocenie skutków regulacji w projektach rządowych. Procentowy ubytek obliczono dla danych z roku 2018 (wg MF). W 2018 r. udziały JST wynosiły 49,93 %, co dało kwotę 50,51 mld PLN.

Dochody otrzymane przez JST z udziałów w PIT w roku 2018 = 50 514 610 545,07 PLN
Ubytek 7,21 mld to 14,27 % z kwoty 50,514 mld PLN


Związek Miast Polskich przedstawia tabelę z wyliczonym przewidywanym ubytkiem w PIT dla każdego z miast członkowskich ZMP. Ostateczne wyliczenia miast mogą się różnić od naszych w związku z faktyczną liczbą mieszkańców korzystających ze zmian w PIT, np. osób w wieku do 26 lat.

Tabela do pobrania znajduje się tutaj.

Uprzejmie prosimy o podanie informacji, z jakich konkretnie inwestycji będziecie musieli Państwo zrezygnować wiedząc, o ile pieniędzy będzie mniej w dochodach własnych z powodu tych zmian.

Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety do 30 lipca br.

Biuro ZMP