Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach to jedna z najbardziej energooszczędnych szkół w regionie. Wyposażona m.in. w klimatyzację i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach to jedna z najbardziej energooszczędnych szkół w regionie. Obiekt wyposażono w klimatyzację oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, oświetlenie energooszczędne oraz system zarządzania budynkiem
BMS – czyli zaawansowane rozwiązanie techniczne, którego celem jest efektywne sterowanie instalacjami znajdującymi się w obiekcie. Miasto właśnie uzyskało pozwolenie na użytkowanie, a uczniowie rozpoczną w niej naukę po feriach – 29 lutego.

W nowym obiekcie o powierzchni ponad 5 685 m2 będzie się znajdowało: 9 oddziałów przedszkolnych (po 3 oddziały dla 3-latków, 4-latków i 5-latków) oraz 18 oddziałów szkolnych (po 3 oddziały w każdej z klas od klas I do klas VI), pracownie komputerowe, językowe, jadalnie, świetlice, bawialnia dla młodszych dzieci i biblioteka szkolna. W części sportowej znajduje się duża sala
gimnastyczna z trybunami, zapleczem sportowym i biurowym oraz mała sala gimnastyczna z zapleczem sportowym. Oprócz tego plac zabaw dla dzieci młodszych oraz teren rekreacyjny dla dzieci starszych. Obiekt w całości przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki takiemu założeniu miasto otrzymało ponad 6 mln złotych dofinansowania na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Całkowity koszt inwestycji realizowanej od sierpnia 2014 roku wyniósł ponad 22,6 miliona złotych.