Samorząd Tychów nabył od Archidiecezji Katowickiej nieruchomość o łącznej powierzchni 31 169 m2 za kwotę 9 610 000 zł. Chce, by w tym miejscu powstał Dom Pomocy Społecznej dla co najmniej 80 osób.

28 września br. Arcybiskup Wiktor Skworc i Andrzej Dziuba – prezydent Tychów podpisali w Tychach umowę notarialną dotyczącą nabycia od Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego nieruchomości położonej w Kobiórze na terenie

Gmina nabyła te nieruchomość za kwotę 9 610 000 zł i chce, by w tym miejscu powstał Dom Pomocy Społecznej.

- W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy list intencyjny w tej sprawie, cieszę się, że w ciągu kilku miesięcy udało się załatwić wszystkie formalności i dziś możemy rozpocząć realizację naszych planów. Niezwłocznie przystępujemy do pracy. W Tychach brakuje miejsc dla osób wymagających opieki. Już teraz znaczna część osób starszych, które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie mogą sprostać trudom życia codziennego jest lokowana w innych miastach na terenie naszego województwa. Mamy świadomość, że w starzejącym się społeczeństwie potrzeby będą jeszcze większe, a zapotrzebowanie na zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i chorym będzie rosło - mówi Andrzej Dziuba - prezydent Tychów.

W nowym Domu Pomocy Społecznej znajdzie się miejsce dla co najmniej 80 osób.

Nieruchomość składa się z czterech działek o łącznej powierzchni ponad 3,1 hektara oraz budynków na nich posadowionych. Gmina nabyła te nieruchomość za kwotę 9 610 000 złotych. Cena ta została uzgodniona przez obie strony w czasie negocjacji, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Podpisany dziś dokument zakłada, że środki zostaną przekazane na konto Archidiecezji Katowickiej do końca października 2017 roku.

Wydatki gminy w zakresie zabezpieczenia potrzeb osób starszych wynoszą co roku ponad 3 miliony złotych.