Rozpoczęła się budowa Centrum Usług Społecznościowych w Tychach. W budynku znajdą się m.in. mieszkania komunalne, mieszkania chronione, sala do rehabilitacji i świetlica.

Rozpoczęła się budowa Centrum Usług Społecznościowych w Tychach. W budynku znajdą się m.in. mieszkania komunalne, mieszkania chronione, sala do rehabilitacji i świetlica.
Centrum ma także stać się miejscem spotkań, kształcenia oraz aktywizacji społecznej najstarszych mieszkańców miasta. Wszystko ma być gotowe do końca lutego 2019 roku.

12 lipca Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych przekazał obiekt wykonawcy.
- Zakres zadania obejmuje m. in.: wykonanie na "nowo" dwóch klatek schodowych wraz z wyburzeniem istniejących, wykonanie nowych nadproży, budowa ścian działowych, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, wykonanie nowych posadzek, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie budynku, zagospodarowanie terenu oraz zmiana sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze i wydzielenie trzech mieszkań chronionych na piętrze budynku - mówi Hanna Skoczylas, dyrektor MZBM w Tychach.

CUS ma rozpocząć działalność w marcu 2019 r. W sumie zajmie powierzchnię ponad 600 m2 i będzie świadczył usługi dla około 30 tyskich seniorów, znajdą się w nim także 3 mieszkania chronione (w tym jedno rotacyjne) dla około 22 osób oraz 5 mieszkań komunalnych.
- Z oferty Centrum będą mogły korzystać osoby, powyżej 60 roku życia, które zakończyły już aktywność zawodową. Będą one mogły spędzać w Centrum co najmniej osiem godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) oraz korzystać z atrakcyjnej oferty m.in. w zakresie usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych czy rekreacyjnych – mówi Bożena Nowak z Urzędu Miasta Tychy.
Ponadto seniorzy będą mogli skorzystać z porad psychologicznych i prawnych. CUS zajmie się także aktywizacją społeczną (m.in. poprzez wolontariat międzypokoleniowy).
- Żyjemy w czasach, w których seniorzy czują się często samotni, zapracowane, zagonione dzieci nie zawsze mają dla nich czas. Dzięki uczestnictwu w zajęciach organizowanych w CUS-ie osoby starsze będą miały możliwość nawiązania nowych kontaktów, pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, a dodatkowo dzięki bardzo atrakcyjnej ofercie możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Centrum Usług Społecznościowych to – obok rewitalizacji miasta – jeden z priorytetów w zakresie polityki społecznej na najbliższe lata.