Miasto złożyło właśnie wniosek o dofinansowanie wartego ponad 170 mln złotych projektu. Dzięki temu Tychy będą liderem w Polsce pod względem zastosowania paliw alternatywnych w transporcie publicznym.

Zakup ponad 50 nowoczesnych autobusów, mikrobusów, trolejbusów, elektrobusów, pojazdów serwisowych do obsługi taboru, pojazdu pogotowia technicznego oraz przebudowę zaplecza zajezdni autobusowej PKM i budowę sieci trakcji trolejbusowej planują zrealizować Tychy.

Projekt pod nazwą: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” został złożony w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie 31 grudnia 2016 roku.

- Staramy się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt został umieszczony w wykazie projektów w ramach trybu pozakonkursowego to oznacza, że wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie i być może już w pierwszej połowie roku otrzymamy informacje o dofinansowaniu – mówi Bożena Nowak, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich UM Tychy.

Zakres projektu jest bardzo szeroki, obejmuje zakup 51 nowoczesnych autobusów zasilanych CNG, 10 mikrobusów zasilanych ON, 3 trolejbusów, 2 elektrobusów, 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego, 1 pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej) oraz gruntowną przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej PKM.