W ramach pracy Grup Wymiany Doświadczeń w pierwszym półroczu 2017 r. przeprowadzony został „Turniej dobrych praktyk” pokazujących wzorcowe rozwiązania zarządcze w obszarze usług edukacyjnych.

„Turniej dobrych praktyk”, zorganizowany w ramach pracy Grup Wymiany Doświadczeń, rozpoczął się w lutym 2017 r. Jego celem było opracowanie opisów dobrych praktyk przedstawiających wzorcowe rozwiązania zarządcze w obszarze usług edukacyjnych. W turnieju mogli wziąć udział wszyscy członkowie grup, wypełniając formularz „Propozycja Dobrej Praktyki”. Poszukiwane były rozwiązania, które mogły mieć istotny wpływ na jakość procesu edukacji, rozumianej jako rozwój kluczowych kompetencji uczniów. Propozycje miały dotyczyć jednego z 13 obszarów tematycznych wyodrębnionych w diagnozie.

Ostatecznie w ramach grupy gmin miejskich zgłoszono 14 dobrych praktyk (Bydgoszcz 5, Dzierżoniów 5, Poznań 2, Kielce 2), w grupie gmin wiejskich 14 dobrych praktyk (Sępólno Krajeńskie 5, Błonie 3, Długosiodło 3, Koziegłowy 2, Morawica 1), a w grupie powiatowej - 9 dobrych praktyk (powiat bocheński 5, powiat nowosolski 2, powiat kielecki 1, powiat jędrzejowski 1). Łącznie do konkursu zgłoszono 37 wniosków.

Wśród gmin wiejskich zwycięzcą Turnieju zostało Sępólno Krajeńskie, którego propozycje zajęły 5 pierwszych miejsc, pozostałe trzy pozycje przypadły: Koziegłowom, Morawicy oraz Długosiodłu. W grupie gmin miejskich sukces odniosła Bydgoszcz, która wprowadziła aż 4 propozycje do grupy 8 najlepiej ocenionych pomysłów. Obok Bydgoszczy znalazły się Kielce i Dzierżoniów. Wśród powiatów laureatem jest powiat nowosolski. Do ośmiu najlepszych należą również: powiat jędrzejowski, bocheński i kielecki.


Najciekawsze rozwiązania zarządcze w miastach zidentyfikowane podczas "Turnieju dobrych praktyk":
1. Bydgoszcz „W edukacji nie ma reklamacji. Systemy wpierania ucznia w jego rozwoju”
2. Bydgoszcz "Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020"
3. Kielce „System wsparcia nauczycieli”
4. Bydgoszcz „Dzieci Myślą! Bydgoski Bąbel Matematyczny”
5. Bydgoszcz „OPIUM - Oświatowa Platforma Informatyczna Urzędu Miasta Bydgoszczy”
6. Dzierżoniów „Wprowadzenie standardów kontroli zarządczej”
7. Dzierżoniów „Zajęcia pozalekcyjne z elementami przedsiębiorczości/ Akademia młodego przedsiębiorcy”
8. Kielce „System wsparcia ucznia”


Najciekawsze rozwiązania zarządcze w gminach wiejskich zidentyfikowane podczas "Turnieju dobrych praktyk":
1. Sępólno Krajeńskie „Standardy oświatowe i narzędzia ich pomiaru w Gminie Sępólno Krajeńskie"
2. Sępólno Krajeńskie „Grant Oświatowy Gminy Sępólno Krajeńskie"
3. Sępólno Krajeńskie „Algorytmiczne naliczanie budżetów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Subwencja dla szkoły miernikiem jej optymalnej organizacji"
4. Sępólno Krajeńskie „Doradcy metodyczni w gminach"
5. Koziegłowy „Ku jakości gminnych szkół poprzez wykorzystanie finansowania ze źródeł pozabudżetowych w GiM Koziegłowy"
6. Morawica „Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji usług edukacyjnych"
7. Długosiodło „Program edukacji matematycznej w wieku przedszkolnym - Matematyka dla smyka"
8. Błonie „Forum Edukacyjne"


Najciekawsze rozwiązania zarządcze w powiatach zidentyfikowane podczas "Turnieju dobrych praktyk":
1. Powiat nowosolski „Targi pracy i edukacji zawodowej. Doradztwo zawodowe"
2. Powiat bocheński „Festiwal zawodów - nowe horyzonty edukacji zawodowej. Warsztaty dla gimnazjalistów z ZS nr 2 w Bochni"
3. Powiat bocheński „Wszyscy jesteśmy migrantami"
4. Powiat bocheński - Koncert charytatywny „Bawiąc się pomagasz" w ZS nr 3 w Bochni
5. Powiat bocheński „Spotkania z najlepszymi"
6. Powiat jędrzejowski „Wiosna zawodowców"
7. Powiat kielecki „Kreatywni fryzjerzy"