Energa podpisała 7 lipca list intencyjny z władzami Torunia, poświęcony współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności na terenie miasta.

Zawarte 7 lipca 2017 r. partnerstwo ma szansę na stałe zmienić sposób funkcjonowania toruńskiego transportu publicznego. Zgodnie z założeniami listu intencyjnego, podpisanego przez Alicję Barbarę Klimiuk, wiceprezes zarządu Energa SA, oraz Michała Zaleskiego, prezydenta miasta Torunia, planowana współpraca ma na celu stworzenie programu rozwoju elektromobilności w mieście.

Władze miasta są zainteresowane rozwojem w Toruniu transportu publicznego opartego na autobusach elektrycznych oraz stworzeniem punktów ładowania pojazdów.

- Torunianie oczekują podobnych inwestycji w naszym mieście, stąd decyzja o współpracy z Energą, firmą mającą w tym obszarze doświadczenie. Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy najlepszy dla Torunia model popularyzacji elektromobilności w naszym mieście. Upowszechnianie pojazdów elektrycznych ma na celu nie tylko ograniczenie emisji dwutlenku węgla w mieście, ale przyczyni się również do redukcji hałasu i wpłynie pozytywnie na poprawę jakości powietrza, a tym samym życia mieszkańców – powiedział Michał Zaleski, prezydent miasta Torunia.