Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zaprasza do udziału w XIII edycji Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 25 stycznia 2019 roku.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zaprasza do udziału w XIII edycji Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 25 stycznia 2019 roku.

Laureaci Konkursu otrzymają prawo do korzystania z Godła „Teraz Polska” – znaku, który jest postrzegany jako symbol nowoczesności i najwyższej jakości. Będą mogli również wykorzystywać znak „Teraz Polska” w kampaniach reklamowych oraz działaniach promocyjnych a także brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację.

Uroczyste zakończenie Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się w 3 czerwca 2019 roku. Podczas Gali w Teatrze Wielkim w Warszawie, przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą statuetki „Teraz Polska”.

Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska” należy:
• przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną (do pobrania tutaj),
• następnie do dnia 25 stycznia 2019 roku przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną,
• wnieść opłaty konkursowe (rejestracyjną i weryfikacyjną).

Członkowie Związku Miast Polskich otrzymają rabat 500 zł od opłaty weryfikacyjnej. W celu otrzymania rabatu należy w ankiecie rejestracyjnej - w polu źródło informacji o konkursie - wpisać pełną nazwę Organizacji.

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej, każda z gmin otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów.
Wypełnioną ankietę weryfikacyjną należy odesłać do Fundacji do dnia 25 stycznia 2019 roku. Przyjęcie wniosku weryfikacyjnego związane jest z dokonaniem przez gminę opłaty weryfikacyjnej. Jej wysokość jest uzależniona od ilości mieszkańców.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” oraz regulamin znajdują się na stronie https://terazpolska.pl/konkurs

W przypadku dodatkowych pytań związanych z Konkursem „Teraz Polska” prosimy o kontakt z Biurem Konkursu „Teraz Polska”, tel. 22 826-01-91; e-mail: konkurs@terazpolska.pl