Tarnów od kilkunastu lat podejmuje działania, mające na celu ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza. Kwotą 600 tysięcy złotych dofinansowano likwidację ok. 1000 pieców na paliwo stałe.

10 lutego 2017 roku Urząd Miasta Tarnowa złoży wniosek o unijne pieniądze na modernizację do 2023 roku 1200 źródeł ciepła na paliwo stałe, na kwotę blisko dziesięciu milionów złotych. Dotacja dla mieszkańca wyniosłaby do ośmiu tysięcy złotych na wymianę pieca oraz sześć tysięcy złotych w przypadku konieczności budowy wewnętrznej instalacji grzewczej. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w I półroczu 2017 roku, trwa przyjmowanie ankiet i deklaracji od mieszkańców - mówi Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.