Ponad 7,5 mln zł. zostanie przeznaczone na utworzenie ośrodka wsparcia w Tarnowie. Ośrodek, przygotowany na przyjęcie 15 osób, zapewni profesjonalną opiekę zastępczą m.in. chorym i niepełnosprawnym.

Prawie 7 mln zł na ten cel pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostałą część stanowi wkład własny gminy. Umowę w tej sprawie podpisali 13 lipca członek zarządu województwa małopolskiego Leszek Zegzda oraz prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych znajdować się będzie w budynku po byłym internacie w Parku Sanguszków. Ośrodek, przygotowany na przyjęcie 15 osób, zapewni profesjonalną opiekę zastępczą chorym, niepełnosprawnym i wymagającym pomocy osób trzecich mieszkańcom subregionu tarnowskiego w czasie, gdy opiekun nie będzie mógł się nimi zająć.

– Osoby zajmujące się niesamodzielnymi członkami swojej rodziny, przyjaciółmi czy sąsiadami, to ukryci w cieniu bohaterowie, którzy codziennie wykonują ciężką, wręcz tytaniczną pracę. Chcemy ich w tym wspomóc, a osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym zapewnić jak najlepsze warunki życia. Właśnie dlatego na wsparcie osób niesamodzielnych i opiekunów nieformalnych przeznaczyliśmy z RPO łącznie prawie 38 mln zł – mówi członek zarządu Leszek Zegzda.