Tarnów wraz z początkiem roku uruchomił nowy projekt skierowany do osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z Tarnowa i subregionu tarnowskiego pn. „Od bierności do aktywności”.

Tarnów wraz z początkiem roku uruchomił nowy projekt skierowany do osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z Tarnowa i subregionu tarnowskiego pn. „Od bierności do aktywności” w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”.

W projekcie „Od bierności do aktywności” w ciągu trzech lat weźmie udział ponad 200 osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z Tarnowa i subregionu tarnowskiego biernych zawodowo, bezrobotnych, pracujących i uczących się. W bieżącym roku projektem zostanie objętych 67 osób. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, w listopadzie br. zostanie oddany do użytku pensjonat, który jest poszerzeniem działalności ZAZ.

– Aktualnie najważniejszym i najpilniejszym zadaniem jest organizacja naboru kandydatów. W następnej kolejności rozpoczną się prace związane z opracowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju dla poszczególnych uczestników, prace nad harmonogramem i tematyką szkoleń – mówi Agnieszka Hulska, asystent koordynatora projektu.

Uczestnicy projektu wezmą udział w indywidualnie dobranych szkoleniach. Odbędą również staże, dzięki którym nabędą kompetencje, zwiększające ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami i potrzebami. Część z osób korzystających ze staży i szkoleń znajdzie zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej powstającym w Parku Sanguszków.

Jako miasto czujemy się społecznie odpowiedzialni. Naszym zadaniem jest inicjować i realizować przedsięwzięcia skierowane do wszystkich grup społecznych, w tym do osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt „Od bierności do aktywności” jest jednym z tego typu działań – mówi Roman Ciepiela, prezydent miasta Tarnowa.