Tarnów uzyskał ponad 13,5 mln zł. unijnego dofinansowania na projekty związane z rewitalizacją centrum miasta. Łączny koszt inwestycji w obrębie rynku i przyległych ulic to ponad 21 milionów złotych.

Rewitalizacja, która jest czymś więcej, niż tylko poprawą estetyki otoczenia, ma na celu między innymi ożywienie centrum i poprawę warunków życia mieszkańców oraz zniwelowanie problemów, opisanych w diagnozie, sporządzonej do celów rewitalizacji, takich jak bezrobocie, starzenie się mieszkańców, wykluczenie społeczne, kłopoty z aktywizacją dzieci i seniorów, brak przyjaznej przestrzeni publicznej. – Procesy rynkowe nie są w stanie zapewnić zniwelowania tych problemów bez pewnych rozwiązań, których inicjatorem może być samorząd – mówi Rafał Koścień, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, odpowiedzialny za rewitalizację Tarnowa.

Planowany do realizacji projekt rewitalizacji centrum miasta obejmuje gruntowny remont zabytkowego budynku przy Rynku 4, w którym powstanie Tarnowski Park Doświadczeń, renowację murów miejskich i Małych Schodów wraz zagospodarowaniem położonego przy nim skweru przy ulicy Bernardyńskiej, a także remont placu Kazimierza i ulic – Krótkiej, Katedralnej, Kapitulnej oraz płyty Rynku i zagospodarowanie posesji przy Wałowej 25 wraz z odsłonięciem zabytkowej półbaszty i utworzeniem Multimedialnego Centrum Artystycznego.

Całość przewidzianych w projekcie działań rewitalizacyjnych jest o tyle istotna, że oferta czasu wolnego jest jednym z istotnych czynników wpływających nie tylko na atrakcyjność gospodarczą miasta, ale także na komfort życia. Brak ładu i spójności przestrzennej centrum Tarnowa, w tym w szczególności Starego Miasta, oraz brak dostatecznej dostępności terenów zielonych na jego obszarze, pełniących funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe, utrudniona dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych, negatywnie wpływają zarówno na konkurencyjność oferty turystycznej całego Tarnowa, jak i na komfort życia w mieście. Starówka, będąca wizytówką miasta, wymaga szeregu działań, które w jeszcze większym stopniu zachęcą mieszkańców do przebywania i zamieszkiwania w centrum miasta.