Od września w tarnowskich szkołach nie będzie pracy dla 69 nauczycieli, którzy dotychczas byli w nich zatrudnieni – takie są konsekwencje zmian w oświacie oraz tendencji demograficznych.

Od września w tarnowskich szkołach nie będzie pracy dla 69 nauczycieli, którzy dotychczas byli w nich zatrudnieni – takie są konsekwencje zmian w oświacie oraz tendencji demograficznych. Część z pedagogów zostanie zwolnionych, część skorzysta z możliwości przejścia na emeryturę lub w tzw. stan nieczynny.

Spośród 69 nauczycieli, którzy stracą pracę, 30 zostanie zwolnionych, 33 osoby skorzystają z możliwości przejścia na emeryturę (większość podjęła tak decyzję z powodu utraty pracy), sześciu nauczycieli zdecydowało się skorzystać z tzw. świadczeń kompensacyjnych, a przypadku niespełna czterech etatów skorzystano z możliwości w przejścia w tzw. stan nieczynny, który zgodnie z ustawą gwarantuje, że nauczyciel nie ma pracy, ale pozostaje w gotowości do jej podjęcia. W stanie nieczynnym mogą znajdować się pedagodzy maksymalnie do 28 lutego 2018 roku. Przez ten okres otrzymują przysługujące im pełne wynagrodzenie. Jeśli w tym czasie zwalniany jest etat, osoby te mają pierwszeństwo w podjęciu pracy.

Nie ma szczegółowych danych dotyczących liczby nauczycieli, którym z powodu braku pracy obniżono wymiar godzin. Na takie zjawisko pośrednio wskazują dane dotyczące liczby nauczycieli oraz liczby etatów, które wyraźnie się między sobą różnią. Z przygotowanych przez dyrektorów szkól arkuszy organizacyjnych wynika, że w nadchodzącym roku szkolnym w tarnowskich szkołach będzie 2580 etatów, na których pracować będzie 2758 nauczycieli. W stosunku do roku ubiegłego różnica ta jest wyraźnie większa. Wtedy na 2600 etatach zatrudnionych było 2714 nauczycieli.