Znane są już pierwsze realne koszty, jakie ponieść będzie musiało miasto w związku z wprowadzonymi przez rząd zmianami w oświacie. Same odprawy dla zwalnianych nauczycieli to ponad 1,4 mln zł.

Znane są już pierwsze realne koszty, jakie ponieść będzie musiało miasto w związku z wprowadzonymi przez rząd zmianami w oświacie. Same odprawy dla zwalnianych nauczycieli to ponad 1,4 mln zł. z miejskiej kasy. Do tego doliczyć trzeba sporą kwotę potrzebną na wyposażenie pracowni przedmiotowych.

W związku ze zmianami w oświacie i niżem demograficznym, pracę w Tarnowie straciło 68 nauczycieli. Łączna kwota przysługujących im odpraw (w zależności od stopnia awansu zawodowego, wymiaru etatu i stażu pracy nauczyciela mogą one obejmować okres od jednego do dziewięciu miesięcy) to 1.415 mln zł.

Zmiany w systemie oświaty spowodowały, że w podstawie programowej ostatnich klas szkoły podstawowej znalazły się lekcje fizyki, chemii, biologii i geografii. Prowadzenie zajęć z tych przedmiotów wymaga posiadania przez szkoły pracowni, których nie było w podstawówkach sześcioklasowych. W przypadku Tarnowa oznacza to konieczność urządzenia pracowni w ośmiu samodzielnych szkołach. Koszt jednej tylko pracowni wynosi w zależności od wyposażenia od 45 do 140 tys. złotych, co przy przemnożeniu przez cztery przedmioty i osiem szkół daje całkowity koszt w granicach 1.44 – 4.48 mln złotych. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przeznaczyło na ten cel ani złotówki.