Domknięty system gospodarki odpadami miasta i powstanie lokalnego rynku energii – to m.in. zyska Tarnów jeśli zbuduje instalację termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych.

Domknięty system gospodarki odpadami miasta, powstanie lokalnego rynku energii, ograniczenie spalania węgla – to tylko niektóre korzyści, na które może liczyć Tarnów w przypadku powstania na Piaskówce instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych.

Projekt zakłada wybudowanie spalarni do przetwarzania odpadów komunalnych nie nadających się do dalszego wykorzystania w procesach recyklingu (tzw. paliwo pre-RDF), zgodnie z zasadami unijnej hierarchii postępowania z odpadami. Do jej budowy zastosowane zostaną wyłącznie najwyższe Standardy Budowy (BAT), co gwarantuje, że będzie ona miała neutralne oddziaływanie na środowisko. Wartość inwestycji szacowana jest na 137 450 000 zł. Jeżeli jej realizacja dojdzie do skutku, Tarnów nie tylko rozwiąże problem odpadów, ale także wzbogaci się o nowoczesny i ekologiczny obiekt do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

11 stycznia odbyło się spotkanie z radami osiedli Klikowa, Krzyż oraz Piaskówka, podczas którego zostały przedstawione mieszkańcom uwarunkowania ekologiczne, społeczne, technologiczne i ekonomiczne inwestycji.