Hala sportowo-widowiskowa Pałacu Młodzieży zostanie wyremontowana. Dzięki termomodernizacji obiekt nie tylko zyska nowy wygląd z zewnątrz, ale także stanie się bardziej ekologiczny i energooszczędny.

Pierwsze prace ruszą najprawdopodobniej na początku lipca, a ich koszt to przeszło dwa miliony dwieście tysięcy złotych.
W ramach robót docieplone zostaną ściany, podłogi oraz strop nad piwnicą i stropodachy zaplecza. Budynek zyska nowe okna i drzwi. Istniejące oświetlenie zostanie zamienione na energooszczędne, ledowe. Wewnątrz wymieniona zostanie także instalacja
centralnego ogrzewania. Wokół obiektu z kolei powstanie nowe ogrodzenie.
Przebudowana ma być także nawierzchnia dróg wewnętrznych i ciągów pieszych. – Zmieni się na pewno komfort korzystania z hali. Obiekt będzie energooszczędny, dzięki czemu za zużycie mediów zapłacimy mniej – mówi Jerzy Kosiba, dyrektor Pałacu Młodzieży.