7 listopada ruszają w Warszawie 5.Targi Dziedzictwo - jedyna w Polsce impreza targowa adresowana do środowiska konserwatorów zabytków, architektów, muzealników, bibliotekarzy oraz samorządowców.

To już piąta edycja imprezy łączącej świat biznesu z profesjonalistami i pasjonatami dbającymi o ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego. Jednym z tematów tegorocznej imprezy będzie opanowanie chaosu reklamowego w przestrzeni miejskiej.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne to dziś podstawowe narzędzie pracy konserwatorów, architektów, archiwistów, muzealników, bibliotekarzy oraz archeologów. Oferta wydarzenia jest skierowana także do samorządów. 5. Targi Dziedzictwo w Warszawie (7 listopada) to impreza dająca możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i technologiami stosowanymi w konserwacji zabytków czy digitalizacji zbiorów na taką skalę.

Szczególne znaczenie dla przedstawicieli władz lokalnych będą miały kwestie poruszane w sesji organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, w trakcie której przedstawione zostaną pomysły na poprawę estetyki polskich miast i opanowanie chaosu reklamowego w przestrzeni miejskiej. W programie przewidziano także prelekcje dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie zabytków, gminnej ewidencji zabytków, a także orzecznictwa administracyjnego i konserwatorskiego. Dyskutowana będzie rola samorządów i organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury.

Szczegółowy program targów dostępny jest pod linkiem: http://bit.ly/2ihzjpE

W załączeniu informacja na temat tego wydarzenia.