W dniach 9-10 września br. w Warszawie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii organizuje Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej. Jednym z partnerów wydarzenia jest Związek Miast Polskich

Tegoroczny Szczyt to wyjątkowe wydarzenie zrzeszające ponad 1000 uczestników i interesariuszy zarówno z Polski, jak i ze środowiska międzynarodowego, reprezentujących biznesowy, naukowy i samorządowy szczebel. Konferencja opiera się na tych trzech podstawowych filarach ekosystemu inwestycji, które będą stanowić trzy równoległe ścieżki tematyczne.

Rolę Honorowych Współorganizatorów konferencji pełnić będą kluczowe regiony Europy oraz organizacje międzynarodowe, w tym Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy Europejski Komitet Regionów.

W ramach konferencji zaplanowane zostały liczne sesje plenarne, panele dyskusyjne i seminaria. Wydarzenie będzie także możliwością do spotkań bilateralnych i promocji nowych inicjatyw. Podczas konferencji odbędzie się wydarzenie specjalne, podczas którego zostanie podpisana deklaracja European Cluster Alliance, inicjatywy mającej na celu wzmocnienie współpracy europejskich klastrów, w tym reprezentacji klastrów w UE.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: summit@mpit.gov.pl, podając: imię, nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji. Po przesłaniu zgłoszenia Ministerstwo będzie informować o dalszych szczegółach.