Związek Miast Polskich rozpoczyna kolejny cykl monitorowania usług publicznych w miastach, w ramach Systemu Analiz Samorządowych. Za pośrednictwem internetu gromadzić będziemy dane za rok 2016.

Poznań, 16 sierpnia 2017 roku Szanowni Państwo

Prezydenci i Burmistrzowie
Miast Członkowskich Związku Miast Polskich

Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy kolejny cykl monitorowania usług publicznych w miastach, w ramach Systemu Analiz Samorządowych. Za pośrednictwem internetu gromadzić będziemy dane za rok 2016.

Udział w bazie danych i wskaźników SAS umożliwia dokonywanie porównań z innymi miastami przy użyciu wielu wskaźników pozwalających na ocenę nakładów, efektów i efektywności usług. Efekty dotychczasowych prac można oglądać na stronach internetowych Związku Miast Polskich (www.miasta.pl), wybierając zakładkę System Analiz Samorządowych. Obecnie nasz monitoring miast jest – dzięki Państwa w nim udziałowi – drugim najlepszym takim systemem w Europie (po norweskim).

W przypadku zainteresowania udziałem w SAS ze strony dotychczasowych uczestników jak i nowych miast, konieczne jest przesłanie wstępnego zgłoszenia na adres sas@zmp.poznan.pl (imię i nazwisko koordynatora miejskiego, nazwa JST, adres mailowy oraz numer telefonu) a następnie dokonanie rejestracji na stronie Systemu Analiz Samorządowych (www.systemanaliz.pl/rejestracja). Szczegółowy opis sposobu rejestracji przesyłamy Państwu w załączeniu, jest on także zamieszczony na stronie Systemu w zakładce „Jak przystąpić do badań SAS”.

W celu uczestnictwa w monitoringu prosimy o wskazanie koordynatora miejskiego oraz koordynatorów sektorowych. Intencją SAS jest doskonalenie zarządzania miastem, dlatego sugerujemy, aby koordynatorzy miejscy byli pracownikami urzędu, a nie jednostek podległych/ wykonawczych. Osoby te będą dla nas współpracownikami, z którymi – w razie potrzeby - nawiążemy telefoniczny kontakt. Zadaniem koordynatora miejskiego będzie nadzorowanie prac dotyczących zbierania danych dla SAS, natomiast koordynatorzy sektorowi odpowiadają za gromadzenie danych w „swoich” sektorach usług.

Zachęcam Państwa do korzystania z nowej strony Systemu Analiz Samorządowych (www.systemanaliz.pl), z danych umieszczonych w bazie oraz przeglądania wskaźników. Zapraszamy do włączenia się w tworzenie jednej z najlepszych baz danych o miastach w Europie, dzięki której nasze wspólne działania są coraz bardziej doceniane i coraz szerzej wykorzystywane. Dane zbierane od Państwa są wciąż decydujące dla jakości naszego monitoringu, ponieważ statystyka publiczna, z której także korzystamy, wciąż jeszcze nie obejmuje wielu ważnych dziedzin życia miast. Dzięki naszym działaniom została podjęta inicjatywa budowy Systemu Monitorowania Usług Publicznych, co zajmie kilka lat. System powstaje w oparciu o doświadczenia SAS, dlatego udział Państwa w naszym monitoringu jest tak ważny.
Łączę wyrazy szacunku

Andrzej Porawski
dyrektor Biura ZMP