Mieszkańcy Świdnicy tworzą unikalną publikacje o dziejach swojego miasta. Autorem Encyklopedii Świdnicy może być każda osoba, która zaproponuje temat wpisujący się w tematykę przyjętą przez redakcję.

Encyklopedia Świdnicy to niepowtarzalny projekt, który zakłada stworzenie kompleksowej publikacji o dziejach Świdnicy, wybitnych świdniczanach, ważnych datach w historii miasta i wszystkim, co nieodłącznie wiąże się ze Świdnicą.

Podobnie, jak popularny w latach dziewięćdziesiątych „Świat Wiedzy”, Encyklopedia Świdnicy będzie składała się z segregatorów podzielonych tematycznie według rozdziałów Encyklopedii. Segregatory wypełniają się kartami, tworzonymi na bieżąco przez powołany do tego celu Zespół Redakcyjny.

Równolegle z „papierowym” wydaniem Encyklopedii Świdnicy, które subskrybenci odbierają w Miejskiej Bibliotece Publicznej, na stronie www.um.swidnica.pl można nieodpłatnie pobierać kolejne części Encyklopedii w wersji elektronicznej.
Projekt realizują Urząd Miejski w Świdnicy i Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej.

Encyklopedia Świdnicy składa się póki co z dwóch części (2 szt. segregatorów). I część to 12 etapów (w ramach każdego etapu ukazuje się 12 kart z artykułami – 24 strony). Obecnie kończą się prace nad II częścią Encyklopedii, która zawierała będzie 13 etapów – ostatni etap jest w trakcie korekty.

Idea Encyklopedii zrodziła się w 2011 r. i została zapieczętowana podpisaniem porozumienia w dniu 14.06.2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Świdnica oraz Towarzystwem Regionalnym Ziemi Świdnickiej, na mocy którego ustalone zostały podstawowe zasady wydawania Encyklopedii. Powołany został wówczas Zespół Redakcyjny, który miał być odpowiedzialny za dobór haseł do opracowania, dobór tematów artykułów, kontakt z autorami, korektę tekstów. Miasto Świdnica odpowiedzialne zostało za sprawy techniczne, finansowe i formalno-prawne związane z wydawaniem publikacji.

Autorem artykułu może być każda osoba, która zaproponuje temat wpisujący się w tematykę przyjętą przez Zespół Redakcyjny. Przedstawiony tekst jest konsultowany przez Zespół Redakcyjny pod względem poprawności – historycznej, zgodności faktów, wydarzeń. Zespół Redakcyjny dokonuje korekty tekstów konsultując zmiany i propozycje zmian z autorem. Zespół Redakcyjny, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenia, również szuka autorów, których wiedza pozwoli w ciekawy i wyczerpujący sposób wzbogacić Encyklopedię o kolejne artykuły.