II edycja Forum Biznesowego Pogranicza odbędzie się od 9 do 10 listopada w Suwałkach. Jego uczestnicy pochylą się nad problematyką wiodących branż w regionie północno-wschodniej Polski.

II edycja Forum Biznesowego Pogranicza odbędzie się w dniach 9 - 10 listopada 2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach. Forum Biznesowe Pogranicza to wydarzenie kongresowe, którego celem jest zgromadzenie ekspertów, przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji okołobiznesowych, przedstawicieli rządów oraz samorządowców i zagranicznych partnerów Suwałk pochodzących z Litwy, Białorusi i Rosji. Wszystko po to aby wspólnie pochylić się nad problematyką wiodących branż w regionie północno-wschodniej Polski, a także w regionie całego pogranicza z Litwą, Białorusią i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. To również okazja do rozpoczęcia dyskusji nt. barier związanych ze współpracą w regionie pogranicza oraz do nawiązania współpracy biznesowej w ramach transgranicznego partnerstwa.

II edycja Forum - organizowana pod nazwą "FOOD, INDUSTRY, LIFE" poświęcona będzie branży rolno-spożywczej. W ramach wydarzenia omówione zostaną m.in. perspektywy jej rozwoju, najważniejsze problemy, źródła finansowania B+R, zasady prowadzenia działalności gospodarczej z Litwą, Białorusią, Rosją w obszarze rolno-spożywczym, a także wiele innych
zagadnień. Odbędą się też m.in. panele dyskusyjne, prelekcje, spotkania B2B organizowane przy wsparciu ośrodków Europejskiej Sieci Współpracy (Enterprise Europe Network) oraz staną stoiska wystawiennicze dla firm i instytucji. Patronat honorowy nad Forum sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

Forum Biznesowe Pogranicza to realna szansa na zwiększenie potencjału branży rolno-spożywczej w regionie Polski północno-wschodniej.

Więcej informacji oraz rejestracja elektroniczna na stronie: www.forumpogranicza.pl

I edycja Forum Biznesowego Pogranicza w Suwałkach (3-4 listopada 2016 r.), była poświęcona branży drewno-meblarskiej. Patronat nad wydarzeniem sprawowali Ministerstwo Rozwoju, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego zaś partnerem merytorycznym Forum był Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pełna relacja z I edycji Forum dostępna jest na stronie: http://um.suwalki.pl/forum-biznesowe-pogranicza-2/