Centrum Usług Wspólnych to nowa jednostka miejska, która ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2020 r. Jej celem jest obsługa pionu kadrowo – księgowego wszystkich 25 suwalskich placówek oświatowych.

Centrum Usług Wspólnych to nowa jednostka miejska, która ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2020 r. Jej celem jest obsługa pionu kadrowo – księgowego wszystkich 25 suwalskich placówek oświatowych.

W CUW realizowana będzie także obsługa prawna. 29 maja nad propozycją utworzenia CUW będą głosować na sesji miejscy radni.

- To rozwiązanie ma usprawnić zarządzanie suwalską oświatą oraz generować oszczędności finansowe - mówi Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz. - Chcemy lepiej zarządzać tym co mamy, a mamy zasoby kadrowe, zasoby finansowe, mamy potencjał. I trzeba to lepiej zagospodarować. Wokół następuje koncentracja różnych operacji przy pomocy programów komputerowych i tego typu Centra Usług Wspólnych zostały powołane przez inne samorządy wcześniej. Teraz okazuje się, że ich doświadczenia są pozytywne. Rozmowy z samorządowcami, ale również z dyrektorami szkół ugruntowały nas w przekonaniu, że warto iść w tym kierunku.
- CUW ma świadczyć usługi na rzecz dyrektorów szkół i przedszkoli. Dyrektorzy jednostek oświatowych nadal będą odpowiadać za przygotowanie planu finansowego, za realizację, za sprawozdawczość budżetową, za zatrudnienie pracowników, natomiast czynności techniczne z tym związane będzie wykonywał pracownik CUW. W ten sposób chcemy odciążyć dyrektorów, żeby mieli czas aby skoncentrować się na tym co najważniejsze, czyli edukacji i wychowaniu uczniów - mówił prezydent.