Ministerstwo Rozwoju zaprasza miasta do udziału w sieciach tematycznych organizowanych w ramach projektu „Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) – Polskie Miasta Uczące się”.

„Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) - Polskie Miast Uczące się” to jeden z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór miast do udziału w sieciach tematycznych dotyczących mobilności miejskiej, rewitalizacji i jakości powietrza. Konferencja na temat projektu „Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) – Polskie Miasta Uczące się” odbyła się 20 czerwca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa w Warszawie.

Założeniem projektu jest wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju (MR). W celu rozpoznania i przeanalizowania wyzwań, dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań, miasta będą zrzeszone w sieci tematyczne, a ich prace wspierane przez eksperta.

MR uruchamia nabór dla miast liderów oraz miast partnerskich do pierwszych 3 sieci tematycznych dotyczących: mobilności miejskiej, rewitalizacji oraz jakości powietrza.

Jest to pierwszy etap realizacji projektu, do którego przewidywane jest włączenie ok. 30-40 miast. Planowana jest jego kontynuacja w postaci kolejnych dwóch sieci, tj. praca i umiejętności w gospodarce lokalnej oraz zrównoważone użytkowanie przestrzeni.

Podczas konferencji omówiono podstawowe zasady realizacji projektu Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) oraz naboru do pierwszych 3 sieci. Ponadto wskazano powiązania projektu ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Agendą Miejską Unii Europejskiej.

Transmisja z konferencji - http://www.mr.gov.pl/transmisja

Więcej informacji - http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/startuje-p...