Starogardzcy radni jednogłośnie zatwierdzili obniżkę stawek podatku od środków transportowych. Stawka została obniżona o ponad 93%. Prezydent miasta mówi, że to przemyślana rewolucja.

Na wniosek prezydenta Starogardu Janusza Stankowiaka rok 2017 będzie kolejnym rokiem bez podwyżek lokalnych podatków. Niektóre stawki zostały nawet obniżone, a właściciele nieruchomości, którzy zadbają o frontową elewację swojego budynku, mogą liczyć na duże ulgi.

Radni Rady Miasta na sesji w dniu 30 listopada uchwalili, że w przyszłym roku stawki podatku od nieruchomości się nie zmienią. Wyjątek stanowią budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz wykorzystywanych w zakresie obrotu kwalifikowanego materiałem siewnym. W tych przypadkach podatek zmaleje o 1 grosz.

Starogardzcy radni jednogłośnie zatwierdzili obniżkę stawek podatku od środków transportowych we wszystkich przypadkach. Przykładowo stawka podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9t a poniżej 12t w roku podatkowym 2016 wynosiła 1620 zł, natomiast w 2017 wyniesie 108 zł . Stawka została obniżona o ponad 93%.

Ostatnią ważną zmianą, którą radni uchwalili na listopadowej sesji, jest zwolnienie z podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków mieszkalnych i mieszkalno –użytkowych. Każdy właściciel, który przeprowadzi w swojej nieruchomości lub jej części remont elewacji frontowej może ubiegać się o zwolnienie z podatku w wysokości do 50% poniesionych kosztów na okres nie dłuższy niż 5 lat.