Agencji INC Rating opublikowała raport roczny „Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego”. Zawiera on m.in. podsumowanie 2016 roku oraz problemy i wyzwania stojące przed JST.

Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce opracowany przez nasz Zespół pod kierunkiem Pana wiceprezesa Krzysztofa Grybionko „Raport o stanie finansów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016”. Nie mógłby on powstać bez inicjatywy i wsparcia Związku Miast Polskich, a zwłaszcza Pana Dyrektora Andrzeja Porawskiego oraz Pana Ryszarda Grobelnego. Dziękuję szczególnie Panu Profesorowi Pawłowi Śliwińskiemu za nadzór merytoryczny nad analizą. Liczymy, iż zawarte w nim informacje pomogą Państwu w pełnieniu Waszych trudnych funkcji publicznych.

Jacek Mrowicki Prezes Zarządu INC Rating Sp. z o.o.