Związek poparł wnioski posłów podczas sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki dotyczące potrzeby uruchomienia programu, który będzie wspierał samorządy w modernizacji orlików.

Podczas sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 13 września posłowie zapoznali się z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli utrzymywania przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

W ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” realizowanego w latach 2008–2012 zostały wybudowane 2604 kompleksy boisk sportowych w 67% polskich gmin. Każdy z tych obiektów dofinansowany został ze środków budżetu państwa. Łączna kwota tego programu to 970 mln zł. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że w latach 2013–2017 gminy w większości właściwie utrzymywały Orliki: zapewniały niezbędne środki finansowe, zatrudniały animatorów i - zgodnie z założeniami - udostępniały bezpłatnie wszystkim mieszkańcom: zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym. Niemal wszystkie skontrolowane przez NIK Orliki były też w dobrym stanie technicznym. NIK zwraca jednak uwagę, że ponad połowa zbadanych gmin nie sprawdzała tego stanu, pomimo takiego obowiązku. Jest to ważne, bo brak systematycznego monitorowania stanu technicznego Orlików może powodować, że w przypadku jego pogorszenia się samorządy nie będą w stanie podejmować skutecznych i szybkich działań.

Obecny na posiedzeniu pełnomocnik zarządu ZMP, Marek Wójcik poparł wnioski posłów dotyczące potrzeby uruchomienia programu, który będzie wspierał samorządy w modernizacji orlików. - W raporcie NIK możemy przeczytać o zastrzeżeniach dotyczących dostępności do obiektów dla osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy prosić o to, aby w ramach rządowego programu Dostępność+ umożliwić nam korzystanie z niego na modernizację tego typu obiektów sportowych – mówił przedstawiciel ZMP.