Ministerstwo Sportu i Turystyki 10 stycznia br. podczas sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zaprezentowało informację o planach inwestycyjnych na 2018 rok. Związek zgłosił uwagi.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 10 stycznia br. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zaprezentowało Informację na temat planów inwestycyjnych na lata 2018-2019, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji strategicznych dla polskiego sportu oraz realizacji programów rozbudowy i modernizacji bazy sportowej.

Zaplanowana na 2018 rok kwota środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań związanych z przebudową, remontami i dofinansowaniem inwestycji obiektów sportowych, wynosi 516,1 mln zł. Przewiduje się realizację takich programów inwestycyjnych jak np.:·

  • Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (w tym na inwestycje kontynuowane; 32,9 mln zł; nabór – 2-30 kwietnia br.);
  • Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (w tym na inwestycje kontynuowane; 137 mln zł);
  • Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (50 mln zł);
  • Sportowa POLSKA – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej (21 mln zł, nabór – 1-31 marca br.).
Po zapoznaniu się z materiałem, przedstawiciel Związku Miast Polskich, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych - Marek Wójcik zgłosił zastrzeżenia co do kryterium określającego skalę dofinansowania wniosków na realizację lokalnej infrastruktury sportowej w miastach. Chodzi o oparcie wysokości dofinansowania o wskaźnik G, który określa dochody podatkowe na 1 mieszkańca gminy. Jeżeli jest on niski, to można będzie dostać nawet 70% dofinansowania, jak średni – 50%, a jak wysoki – 33%.

ZMP popiera wspieranie najuboższych samorządów, jednak – w opinii M. Wójcika – powinno to mieć swoje granice. Wskaźnik G nie uwzględnia bowiem wpłat tzw. janosikowego. Zdarza się paradoksalnie, wcale nie tak rzadko, że po dodaniu subwencji wyrównawczej ten biedniejszy samorząd staje bogatszy od tego, który wpłacał „janosikowe”. Dlatego reprezentant ZMP domagał się bardziej sprawiedliwej zasady i zwiększenia nakładów na infrastrukturę sportową. Pula pieniędzy w programie Sportowa Polska w 2018 roku to 21 mln zł i ma być ona przeznaczona tylko na nowe inwestycje. - To nie jest dużo, szczególnie że zainteresowanie tymi środkami było spore. W 2017 roku JST zgłosiły ponad 1000 wniosków i jedynie co druga inwestycja otrzymała dofinansowanie – mówi M. Wójcik.

Program Sportowa POLSKA – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej ma zastąpić cztery odrębne programy realizowane w 2017 roku. Jego celem jest wsparcie rozwoju, poprzez modernizację, przebudowę oraz budowę wielu rodzajów infrastruktury sportowej: służącej klubom sportowym, obiektów przyszkolnych oraz ogólnodostępnych.


Więcej na ten temat w materiale w załączeniu.