Miniony rok był rokiem stulecia utworzenia Związku, ale przede wszystkim był rokiem kolejnych wyborów samorządowych, których znaczenie w trudnym dla samorządów okresie było szczególne.

Ostatni rok VII kadencji samorządowej był jednocześnie rokiem stulecia utworzenia Związku, ale przede wszystkim był rokiem kolejnych wyborów samorządowych, których znaczenie w trudnym dla samorządów okresie było szczególne. Spowodowało to silne zaangażowanie Związku, samych miast członkowskich i wielu środowisk obywatelskich w działania na rzecz poprawy wizerunku samorządu terytorialnego, w celu wzrostu zainteresowania mieszkańców udziałem w lokalnym życiu publicznym, w tym oczywiście w wyborach samorządowych. Przyniosło to oczekiwany efekt - frekwencja w wyborach samorządowych była najwyższa spośród wszystkich wyborów przeprowadzonych po 4 czerwca 1989 roku, oprócz wyborów prezydenckich. Dzięki temu uzyskany na przełomie października i listopada ubiegłego roku mandat jest szczególnie wartościowy, silny poparciem mieszkańców.

Niestety początek nowej kadencji został tragicznie naznaczony śmiercią jednego spośród nas - wybranego po raz szósty, w tym po raz piąty bezpośrednio przez mieszkańców, prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Trzeba mieć nadzieję, że ten bezsensowny, choć wyraźnie powiązany z atmosferą wytworzoną wokół Jego osoby przez media, zwłaszcza publiczne, mord przyniesie pozytywne owoce. Będzie to zależeć w znacznym stopniu od nas samych, od środowiska samorządowego, tak silnie zjednoczonego w dniach pożegnania prezydenta Adamowicza. Zjednoczonego wokół wartości, które realizował w swojej służbie dla Gdańska, swej wymarzonej Metropolii, Pomorza, Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich, dla wolnej Polski. W ostatnim czasie skutecznie wykazał, że w pracy na rzecz społeczności lokalnej warto być konsekwentnym, niezależnym od układów i nacisków partyjnych. Paweł Adamowicz wskazał nam drogę, ukształtowaną przez wielki ruch społeczny Solidarność, który przygotował przebudowę Polski po odzyskaniu wolności, zaprogramował w 1981 roku w Gdańsku Samorządną Rzeczpospolitą. Przyjmujemy Jego zaproszenie do Gdańska na trzydziestolecie wyborów z 4 czerwca 1989 roku, które zakończyły w Polsce komunizm i doprowadziły do przemian, których pierwszym etapem były ustawy samorządowe i pierwsze wolne wybory gminne 27 maja 1990 roku.

Trzeba również zaznaczyć, że po ostatnich wyborach samorządowych nastąpił wzrost zainteresowania działalnością Związku Miast Polskich, który wyraża się powrotem w poczet członków miast, które w międzyczasie zrezygnowały z członkostwa.