Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu 27 października w Warszawie, które będzie poświęcone realizacji Agendy Miejskiej Unii Europejskiej.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu organizowanym w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4), które odbędzie się 27 października w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4, w sali kinowej. Spotkanie poświęcone będzie realizacji Agendy Miejskiej Unii Europejskiej, w tym przedstawieniu procesu powoływania nowych partnerstw, jak i postępu prac obecnie funkcjonujących. Celem spotkania jest wsparcie w realizacji Agendy Miejskiej UE przedstawicieli państw V4 oraz Bułgarii, Chorwacji, Słowenii i Rumunii (V4+4).

Konferencja będzie okazją dla przedstawicieli miast, regionów, państw i Komisji Europejskiej do dyskusji na temat działań podejmowanych w ramach Agendy Miejskiej UE, omówienia sposobów wzmacniania współpracy z zakresu rozwoju miast w ramach V4+4 oraz określenia wspólnych obszarów zainteresowań.

W załączeniu - program spotkania. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są drogą elektroniczną, na adres: miasta@mr.gov.pl, w terminie do dnia 24 października br.