Premier Beata Szydło nieoczekiwanie wystosowała do wszystkich prezydentów polskich miast i wojewodów zaproszenie na spotkanie 14 marca br. w sprawie programu 500 plus.

Premier Beata Szydło nieoczekiwanie wystosowała do wszystkich prezydentów polskich miast i wojewodów zaproszenie na spotkanie 14 marca br. (godz.13.00) w sprawie programu 500 plus.

Na Zgromadzeniu Ogólnym ZMP, które odbyło się w Dąbrowie Górniczej 3-4 marca br., samorządowcy wyrazili opinię dotyczącą tego programu, zwracając uwagę przede wszystkim na niedostateczne przygotowanie aplikacji informatycznych służących obsłudze świadczeń wychowawczych, co może zagrozić dotrzymaniu 3-miesięcznego ustawowego terminu wypłat świadczeń wychowawczych. Informację tę potwierdzają wyniki ankiety, jaką przeprowadziliśmy w miastach, na którą odpowiedziało 50 z nich. Najbardziej niepokojące jest to, że miasta otrzymały pisma od wojewodów, z których wynika, że oprogramowanie w wersji testowej do obsługi systemu miasta otrzymają dopiero między 22 a 31 marca br., co niewątpliwie może spowodować opóźnienia w wypłacie świadczeń w początkowym okresie.

Mamy nadzieję, że spotkanie wyjaśni wszystkie pojawiające się w związku z programem 500 plus wątpliwości i strona rządowa weźmie pod uwagę zastrzeżenia zgłaszane przez miasta.

Joanna Proniewicz

Rzecznik prasowy ZMP