Związek Miast Polskich zaprasza na XXI konferencję z cyklu Spotkania Biur Promocji pod hasłem „Urząd bliżej mieszkańca – budujemy zaufanie do samorządu”, która odbędzie się 27-28 września w Siedlcach.

Związek Miast Polskich i Urząd Miasta Siedlce zapraszają na organizowaną 27 i 28 września br. w Siedlcach XXI konferencję z cyklu Spotkania Biur Promocji.

Tegoroczna formuła spotkania ma w pierwszym dniu charakter warsztatu, którego tematem jest: „Urząd bliżej mieszkańca – budujemy zaufanie do samorządu”. Szczegóły warsztatów, które poprowadzi Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej działające w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, są zawarte w załączonym programie.

W drugim dniu z kolei przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych przybliżą zagadnienie dyplomacji ekonomicznej.

Konferencja jest połączona z XVI Przeglądem Materiałów Promocyjnych Miast. Przegląd ma na celu wymianę doświadczeń i pomysłów związanych z realizacją polityki promocji miasta, przede wszystkim w zakresie wydawnictw, materiałów reklamowych i wizerunkowych. Prosimy uczestników o przywiezienie do Siedlec wydawnictw promocyjnych oraz materiałów reklamowych..

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności pracowników Biur Promocji, Wydziałów Komunikacji Społecznej, Wydziałów Rozwoju Miasta, Rzeczników Prasowych, a także członków Komisji Partnerstwa i Dialogu, Komisji Małych Miast oraz Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast.

W załączeniu program spotkania oraz formularz zgłoszenia.