Zapraszamy na spotkania regionalne osoby odpowiedzialne w miastach członkowskich ZMP za komunikację, PR i promocję. Spotkania odbędą się w Łodzi, Krakowie i Gdańsku.

Zapraszamy na spotkania regionalne osoby odpowiedzialne w miastach członkowskich ZMP za komunikację, PR i promocję - rzeczników prasowych, asystentów prasowych, redaktorów gazet lokalnych wydawanych przez miasto oraz redaktorów stron internetowych.

Aby umożliwić Państwu dogodny dojazd, spotkania regionalne odbędą się w trzech miastach w Polsce –

  • w Łodzi (17 lutego) w Urzędzie Miasta, Mała Sala Narad, ul. Piotrkowska 104,
  • w Krakowie (28 lutego) w Muzeum Historycznym Miasta, Pałac Krzysztofory, Sala Miedziana, Rynek Główny 35
  • w Gdańsku (3 marca) w Urzędzie Miasta, Sala nr 103 w godz. 10.00-13.00.

Podczas spotkań z reprezentantami miast chcemy nie tylko przedstawić zasady prowadzenia polityki informacyjnej Związku Miast Polskich, której celem jest m.in. zapewnienie spójnego informowania opinii publicznej oraz włączenie do niej miast członkowskich i wszystkich partnerów Związku. Pragniemy też zaprosić do dyskusji na temat wykorzystania informacji do wzmacniania i promowania samorządności w Polsce, potrzeb miast w tym zakresie oraz do współtworzenia nowej strony internetowej Związku – www.miasta.pl.

Gościem spotkania będzie dr Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego, publicysta, socjolog i komentator polityczny. W wystąpieniu pt. Party-partie-partycypacja - komu służy komunikacja? odniesie się on do problemów różnych pól komunikowania przedstawianych w książce „Samorządowe Public Relations”, z uwzględnieniem zmian społecznych - web 2.0, mediów społecznościowych i polaryzacji społecznej.

Prosimy o zadeklarowanie uczestnictwa (poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia) w spotkaniu w Łodzi do 13 lutego, w Krakowie do 22 lutego i w Gdańsku do 27 lutego.

Program spotkań regionalnych

Elektroniczny formularz zgłoszenia