Sopot aktywnie włączył się w działania pomocowe poszkodowanym w nawałnicy, która przeszła nad Pomorzem. Do Czerska wyruszyli pilarze, pracownicy socjalni, władze miasta zadeklarowały pomoc finansową.

Grupa pilarzy z OSP Sopot i ZDiZ wyruszyła na pomoc do dotkniętego zniszczeniami Czerska. Wraz z pilarzami pojechali: prezydent Sopotu, wiceprezydent oraz skarbnik miasta.
Sopot zawsze był i jest solidarny – czy to z ofiarami powodzi (gmina Radków; okolice Sandomierza), z Polakami z okolic Grodna, Ukrainy, Gruzji i Kazachstanu – mówi Jacek Karnowski prezydent Sopotu. – Również teraz, tak jak Mieczysław Struk, marszałek województwa, apeluję do kolegów prezydentów, burmistrzów, wójtów, wszystkich samorządowców: pomóżmy gminie Czersk i innym poszkodowanym z Pomorza!

Prezydent Sopotu zadeklarował również konkretną pomoc finansową. W tym celu zawnioskował do Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie 18 sierpnia 2017 r. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w n o s z ę o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sopotu w dniu 18 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00 z następującym porządkiem obrad, zawierającym niżej wymienione projekty uchwał:
1. Sprawy regulaminowo-porządkowe
2. Podjęcie uchwał: druk nr 440 – w spr. wyrażenia woli udzielenia Gminie Czersk pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku gwałtownej burzy i towarzyszącej jej nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r. Ref. Mirosław Goślicki – Skarbnik Miasta Sopotu
Prezydent zawnioskuje o przekazanie kwoty 100 tys. zł.

Ogrom zniszczeń, armagedon! Grozi wylaniem Brda, lokalne drogi poblokowane, dachy pozrywane, brak prądu... Uruchamiamy pomoc finansową i MOPS zaczyna zbierać: łopaty, grabie, rękawice, ręczniki, mydło, papier. Można przynosić do urzędu całą dobę – komentuje na gorąco powracający z Rytla prezydent Karnowski.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przyłączając się do akcji pomocy skierowanej do mieszkańców gminy Czersk poszkodowanych podczas ostatniej nawałnicy skierował trzech pracowników socjalnych do pracy w GOPS w Czersku.