Pracy Straży Miejskiej z dziećmi i młodzieżą poświęcona jest głównie wizyta przedstawicieli straży miejskiej z miasta partnerskiego Sopotu, Frankenthala.

W dniach 3-5 kwietnia 2017 roku w Sopocie odbywa wizyta przedstawicieli straży miejskiej z miasta partnerskiego Sopotu, Frankenthala. Współpraca obu jednostek rozpoczęła się w ubiegłym roku, podczas 25-lecia powołania Straży Miejskiej w Sopocie


Tegoroczna wizyta poświęcona jest głównie pracy Straży Miejskiej z dziećmi i młodzieżą. Tematy poruszane podczas spotkań to: „Cyberprzemoc” (zajęcia w gimnazjum), „Straż Miejska jako instytucja przyjazna i pomocna dzieciom” oraz „Segregacja odpadów” (zajęcia w przedszkolu). Ponadto goście wzięli udział w rozstrzygnięciu konkursu „Straż Miejska w oczach dzieci.

W ramach wizyty zaplanowane jest również spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie.

Podczas ubiegłorocznej wizyty zarówno w Sopocie jak i Frankenthalu odbyły się wspólne patrole miejskie, omówione zostały zadania realizowane przez obie jednostki oraz plan współpracy i wizyt mających na celu wymianę doświadczeń.