Solec Kujawski pomaga ukraińskiej Basztance pisać strategię rozwoju. Od 2015 roku oba miasta łączy umowa o współpracy.

W połowie maja z kilkudniową wizytą w Solcu Kujawskim przebywała delegacja samorządowców z ukraińskiego miasta Basztanka. Przyjazd do Solca był jednym z etapów projektu „Polskie doświadczenia dla opracowania Strategicznego planu rozwoju Basztanskiej Miejskiej Rady w obwodzie Mykołajowskim na lata 2018 – 2025”. Autorem i liderem projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego, które realizuje go z samorządami Solca Kujawskiego i Basztanki.

Pierwsze kroki ukraińscy goście skierowali do urzędu miasta. Podczas spotkania mówiono o współpracy między obu miastami partnerskimi. Umowę o współpracy przedstawiciele Solca i Basztanki podpisali w 2015 roku podczas uroczystej sesji rady miejskiej z okazji 690-lecia nadania Solcowi praw miejskich. O oczekiwaniach co do wzajemnej współpracy mówił mer Basztanki Iwan Rubskij. Podkreślił, że jego miasto, mimo problemów, z którymi boryka się na co dzień, ma duże tradycje związane ze sportem i krzewieniem kultury. To właśnie tymi dziedzinami chciałby zainteresować soleckich partnerów. Na te same elementy partnerskiej wymiany, istotne z punktu widzenia soleckiego samorządu, zwróciła również uwagę burmistrz Teresa Substyk.

Nie mniej ważnym punktem spotkania w ratuszu były zagadnienia dotyczące projektu mającego na celu napisanie strategii rozwoju dla Basztanki. Dlatego sporo uwagi poświęcono omówieniu kolejnych etapów tworzenia strategii Solca. Mer Basztanki oczekuje, że opracowana strategia pozwoli rozwiązać najważniejsze problemy tamtejszego samorządu – zły stan dróg i zmniejszenie bezrobocia. W Basztnce przydałaby się także strefa przemysłowa, jaką z powodzeniem udało się utworzyć w Solcu. Dlatego soleccy samorządowcy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami w tworzeniu i realizacji strategii. Jak podkreśliła burmistrz T. Substyk, kiedyś Solec korzystał z doświadczeń innych, dzisiaj my możemy dzielić się swoją wiedzą.

Jednym z punktów wizyty w Solcu było zapoznanie przedstawicieli partnerskiego miasta z Ukrainy z najważniejszymi soleckimi inwestycjami. Goście zwiedzili Radiowe Centrum Nadawcze i Park Przemysłowy. Na trasie wycieczki po mieście znalazły się także między innymi: muzeum Ochotniczych Straży Pożarnych, Warsztat Terapii Zajęciowej, Dom Pogodnej Jesieni czy Soleckie Centrum Kultury. Końcowym akcentem ostatniego dnia pobytu w Solcu była wycieczka po JuraParku.