Serdecznie zapraszamy na konferencję dotyczącą efektywnej walki z problemem smogu, która odbędzie się 27 marca w Poznaniu i 30 marca we Wrocławiu.

Obecnie niska emisja stanowi poważny problemem wielu polskich miast. Na szczęście jest on dostrzegany coraz wyraźniej, dzięki czemu walka z tym zjawiskiem zaczyna przynosić pozytywne rezultaty. Zarówno prawne, jak i praktyczne oraz finansowe aspekty tego zagadnienia pragniemy przybliżyć uczestnikom Ogólnopolskiej konferencji „SMOG – efektywna walka z problemem”.

Wydarzenie to odbędzie się w dwóch odsłonach – pierwsza 27 marca 2017 r. w Poznaniu (WTC Poznań, ul. Bukowska 12) oraz druga 30 marca 2017 r. we Wrocławiu (Aula Uniwersytetu Przyrodniczego, pl. Grunwaldzki 24a).

Wyniki badań jakości powietrza, prowadzonych przez różne instytucje i firmy, a także doświadczenia samorządów we wdrażaniu rozwiązań mających na celu ograniczenia zjawiska niskiej emisji mają uzmysłowić uczestnikom spotkania, jak ważki jest to problem, a jednocześnie pokazać, że można stawić mu czoła.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Program w załączeniu.

Konferencja jest BEZPŁATNA, gdyż stanowi część Projektu „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, dofinansowanego z PROGRAMU OPERACYJNEGO PL03 WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁAŃ KONTROLNYCH w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014”.


Więcej informacji:

Tel. 61 67 00 965

e-mail: k.terek@ekorum.pl

www.ekorum.pl