Słupscy radni przyjęli pakiet trzech uchwał wspierających lokalny biznes. Pakiet pn. „Słupsk wspiera Biznes” wprowadza zwolnienia z podatku od nieruchomości dla trzech grup słupskich przedsiębiorców.

Na sesji Rady Miejskiej 30 marca 2016 roku słupscy Rajcy przyjęli pakiet trzech uchwał wspierających lokalny biznes. Pakiet pn. „Słupsk wspiera Biznes” wprowadza zwolnienia z podatku od nieruchomości dla słupskich przedsiębiorców.

Pakiet pn. „Słupsk wspiera Biznes” wprowadza zwolnienia z podatku od nieruchomości dla trzech grup słupskich przedsiębiorców. Ma na celu stymulowanie zarówno rozwoju szeroko pojętej, głównie małej i średniej, przedsiębiorczości w Słupsku, jak i wsparcie branż zagrożonych wyginięciem, firm innowacyjnych oraz ożywienie centrum miasta.

Pakiet „Słupsk wspiera Biznes” to kompleksowy system zachęt inwestycyjnych w formie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Słupska.

W skład Pakietu wchodzą :

  • Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenia nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska
  • Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska
  • Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i działalności badawczo-rozwojowej na terenie miasta Słupska i Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.