W ramach Projektu Inicjatywy Edukacji Obywatelskiej powstał Słowniczek wyborczy, wyjaśniający podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu wyborów samorządowych. Wstęp napisał prof. Hubert Izdebski.

Kierując się potrzebą upowszechniania rzetelnej wiedzy o Polsce, jej państwie i ustroju, Partnerzy projektu „Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej” podjęli inicjatywę wprowadzania do przestrzeni publicznej kompetentnie opracowanych i w sposób przystępny udostępnianych informacji, w tym pojęć. Jej celem jest możliwie obiektywna, wszechstronna prezentacja zasobu informacji, który ułatwi obywatelom czynne i rozumne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym naszego Kraju.

W konsekwencji, po Słowniczkach opracowanych na potrzeby wyborów samorządowych i wyborów europejskich, Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej przygotowała niniejszy parlamentarny Słowniczek wyborczy - dla ułatwienia wyborcom i organizatorom, społecznym uczestnikom wyborów, uczestnictwa w nich i ich przeprowadzeniu sprawnie i świadomie, z myślą o zapewnieniu rzetelnej, ale i łatwo dostępnej, wiedzy o materiach związanych z wyborami do Sejmu i Senatu. Pragniemy tym samym ułatwić dokonywanie świadomych ocen i wyborów.

Składający się z dziesięciu rozdziałów „Przewodnik” prezentuje całość wiedzy niezbędnej do świadomego uczestnictwa w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Omówione w nim zagadnienia pomocne będą nie tylko wyborcom, ale też osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie wyborów: pracownikom powiatów, członkom komisji wyborczych, mężom zaufania i obserwatorom społecznym.