„Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” - to temat konferencji, która odbędzie się 13 września 2017 r. w Krakowie.

Stowarzyszenie Gmin Polską Sieć “Energie Cités” zaprasza na konferencję w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”. Odbędzie się ona w dniu 13 września 2017 r. w Krakowie, w hotelu Park Inn by Radisson przy ul. Monte Cassino 2.

Konferencja inauguruje projekt, którego celem jest wykorzystanie śladu wodnego jako narzędzia budowania potencjału i integracji różnych środowisk (włodarze miast, przedstawicieli urzędów miast, spółek komunalnych, planistów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, deweloperów, lokalnych przedsiębiorców) oraz edukacji mieszkańców na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach. Projekt finansowany ze środków POIiŚ 2014-2020 stanowi odpowiedź na potrzeby polskich miast stale poszukujących innowacyjnych narzędzi w obszarze zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, jak również na potrzeby mieszkańców wskazujących na deficyt informacji w zakresie gospodarki wodnej. Realizacja tego projektu przyczyni się do lepszego zarządzania zasobami wodnymi w polskich miastach, a w konsekwencji do zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości wód dla potrzeb ludności i przemysłu oraz poprawy zagospodarowania wody opadowej i roztopowej.

Więcej informacji na temat konferencji i projektu jest dostępnych tutaj