W Skierniewicach powstanie Centrum Usług Społecznych. 4,5 mln zł - to kolejne, tak poważne pieniądze zewnętrzne, jakie spłyną do Miasta Skierniewic na pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

W Skierniewicach powstanie Centrum Usług Społecznych. Swoją główną siedzibę będzie miało przy ulicy Nowobielańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie niedawno otwartych Domu Pomocy Społecznej oraz budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W jego strukturach będzie funkcjonował Dom Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych, z którego będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne, dotychczas pozbawione możliwości rehabilitacji, które praktycznie cały czas spędzały w domach. Podopieczni Domu Dziennego Pobytu będą mieli zapewnione usługi opiekuńcze, terapię zajęciową oraz wyżywienie i transport na zajęcia. Dom Dziennego Pobytu będzie działał przez 10 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Pierwsi podopieczni będą mogli uczestniczyć w zajęciach już od lipca 2018 roku.

W odpowiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w ramach Centrum Usług Społecznych będzie działała również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego i pielęgnacyjnego niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi. Sprzęt będzie wypożyczany nieodpłatnie, a wypożyczalnia ruszy w czerwcu 2018 roku.
Osoby opiekującego się osobami niepełnosprawnymi oraz osoby niesamodzielne potrzebują różnych form pomocy. Właśnie z myślą o nich realizowane będą m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ofraz usługa wytchnieniowa.

Wartość projektu: 5 012 027,87 zł
Kwota dofinansowania: 4 510 562,77 zł