W 3. kwartale ruszy pilotażowy projekt wynajmu aut elektrycznych, w ramach rozwoju tego rodzaju transportu w Polsce. 5 lutego list intencyjny w tej sprawie podpisano w siedleckim magistracie.

Mieszkańcy Siedlec mogą już teraz zgłaszać propozycje lokalizacji stacji doładowania samochodów elektrycznych.

Podpisany List Intencyjny w sprawie wprowadzenia w Siedlcach pilotażowego projektu E-mobility, w obszarze motoryzacji elektrycznej, zakłada powstanie stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz uruchomienie publicznego systemu car-sharingu (wynajmu aut).

W proponowanym modelu współpracy Urząd Miasta zapewni działki pod posadowienie stacji ładowania e-aut, miejsca parkingowe - przeznaczone specjalnie dla samochodów z programu car-sharing, możliwość korzystania z bus-pasów, wjazd do stref ograniczonego ruchu oraz darmowe parkowanie dla samochodów objętych systemem.

Inicjator i właściciel projektu - PGE Nowa Energia sp. z o.o. - dostarczy samochody elektryczne (będzie rozpisany przetarg), kupi i dostarczy stacje ładowania oraz uruchomi system IT do zarządzania car-sharingiem. Ponadto spółka opracuje model biznesowy usługi i poprowadzi działalność biznesową car-sharing w przyszłości. Pokryje też koszty przyłączenia stacji ładowania do sieci elektroenergetycznej oraz wystąpi formalnie z wnioskiem o przyłączenie stacji do sieci dystrybucyjnej.
Zadaniem spółki Przedsiębiorstwo Energetyczne z Siedlec będzie bycie operatorem systemu car-sharingu – poza formalnym udziałem w projekcie – tj. obsługiwanie systemu i zapewnienie bieżącej obsługi pojazdów.