​Europejskie Centrum Biznesu oraz Siedlce zapraszają do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018, który odbędzie się 18 i 19 października w tym mieście.

Temat przewodni Szczytu, który odbędzie się 18-19 października 2018 r. w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

Już po raz czwarty Europejskie Centrum Biznesu zaprasza czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy.

Tegoroczna edycja Szczytu będzie się koncentrować na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. W ramach zaplanowanych debat będą prowadzone dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego), jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.

Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Prezydenta RP, Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala, podczas której zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018”.